Cleaning Trolleys
 • MAGIC LINE 300S / 300B 清潔車

  SKU:
  ML300S0A0A00 ML300B0A0A00
 • MAGIC LINE 350S 清潔車

  SKU:
  ML350S0A0A00 ML350B0A0A00
 • 120公升鍍鉻圓形踏板垃圾桶

  SKU:
  4020
 • Green 0 清潔車 (可根據需求定制)

  SKU:
  TTR0B003000
 • Green 100 清潔車 (可根據需求定制)

  SKU:
  TTR0B003100
 • Green 130 清潔車 (可根據需求定制)

  SKU:
  TTR0B003130
 • GREEN 150 清潔車 (可根據需求定制)

  SKU:
  TTR0B003150
 • GREEN 460 清潔車 (可根據需求定制)

  SKU:
  TTR0B003460
 • GREEN 500 清潔車 (可根據需求定制)

  SKU:
  TTR0B003500
 • Green 540 清潔車 (可根據需求定制)

  SKU:
  TTR0B003540
 • MAGIC LINE 100B 資源回收車

  SKU:
  ML100B0A0000
 • MAGIC LINE 350B 清潔車

  SKU:
  ML350B0A0A00
 • MAGIC LINE 390S / 390B 清潔車

  SKU:
  ML390S0A0A00 ML390B0A0A00
 • Mini Magic 400S / 400B 物品運送及工具車

  SKU:
  MM400S0A0F001 MM400B0A0R001
 • Mini Magic 410S / 410B 物品運送及工具車

  SKU:
  MM410S0A0A00 MM410B0A0A00
 • Mini Magic 420S 物品運送及工具車

  SKU:
  MM420S0A0B00
 • Smile 收集車 (2轆)

  SKU:
  TTSOE004672
 • Smile 收集車 (4轆)

  SKU:
  TTSOE004622